Veme Oy:n päätuotteet ovat erilaiset ohutlevystä sekä putkimateriaalista valmistetut osakokonaisuudet kokoonpantuina, käsittelemättöminä tai pintakäsiteltyinä. Tuotteiden materiaaleina ovat pääosin teräs, pinnoitettu teräs, ruostumaton teräs, alumiini, kupari, puu sekä muovi.
Tuotteisiin liittyviä vahvuuksiamme ovat:

 • mittatarkkuus
 • toimitusvarmuus
 • kyky tuotekehitystyöhön yhdessä asiakkaan kanssa
 • kokonaistoimitukset
 • myynti, osto ja laatu

_JOK0060_JOK0009

Vemen tärkeimmät tuoteryhmät ovat:

Auto- ja liikennevälineteollisuuden tuoteryhmä

Auto- ja liikennevälineteollisuuden tuoteryhmä jakaantuu kahteen osaan; autoteollisuuden tuotteet ja muut kuljetusvälineteollisuuden tuotteet.

Autoteollisuuden tuotteissa Veme Oy:n erikoisalueena ovat autojen metalliset tarkkuuskomponentit, joita ovat esimerkiksi:

 • tukivarret ja akseliston komponentit
 • istuinten komponentit
 • korin vahvikeosat
 • turvavöiden kiinnitysosat korissa
 • laitealustat
 • käyttömekanismit mm. kangaskattoihin
 • lukituslaitteistot

Muiden kuljetusvälineiden tyypillisiä osia ovat esimerkiksi:

 • raskaan kaluston säleiköt ja koriosat
 • istuinrungot
 • hyttien ja korien rakenteet

Materiaalina ovat tavallisimmin teräsohutlevy sekä teräsprofiilit. Myös alumiini on merkittävä osien raaka-aine. Raaka-aineina käytämme myös autoteollisuuden kehittämiä erityisiä raaka-aineita.

Auto- ja liikennevälineteollisuudessa asiakkaiden keskeisimmät vaatimukset kohdistuvat osien korkeaan laatutasoon, mittatarkkuuteen ja toimitusaikojen pitävyyteen.

Sähköteollisuuden tuoteryhmä

_JOK0041
Sähköteollisuuden tuoteryhmään kuuluvat sähkölaite- ja elektroniikkateollisuuden käyttämät ohutlevystä valmistetut osakokonaisuudet, laiterungot, kotelot ja vastaavat osat.Osakokonaisuuksia tehdään mm. teräsohutlevystä, alumiinista ja kuparista.
Tuoteryhmälle ovat tyypillistä tuotteiden suuri mittatarkkuus, suurehko sarjakoko ja tarkat toimitusajat.

Leikkiväline- ja huonekaluteollisuuden tuoteryhmä

Leikkiväline- ja huonekaluteollisuuden tuoteryhmän tuotteet ovat tyypillisesti erilaisia huonekalujen ja julkisten tilojen kalusteiden runkoja ja kiinnitysosia.

Materiaalina rungoissa on yleisimmin teräsohutlevy sekä ohutseinäinen teräsprofiili. Kiinnitysosissa materiaalina käytetään eri vahvuisia teräsohutlevyjä.

_JOK0017

Tuoteryhmälle tyypillisiä ominaisuuksia ovat mm:

 • korkea vaatimustaso pintakäsittelylle
 • kerralla tehtävä valmistussarja on pienehkö
 • yhdessä asiakkaan kanssa tehtävä valmistustekninen suunnittelu

Tuotanto- ja laiteteollisuuden tuoteryhmä

_JOK0020Tuotanto- ja laiteteollisuuden tuotteet muodostavat moninaisen tuoteryhmän teollisuuden erikoistuotteista – kuten istutuskone – aina kulutustavaroihin saakka, joista esimerkkinä on CD-teline.

Tyypillistä tämän tuoteryhmän tuotteille ovat mm:

 • pieni sarjakoko
 • tuotekehityksen ja valmistusteknisen suunnittelun merkittävä rooli
 • pitkälle menevä valmistus jopa kuluttajapakkaukseen saakka