Haluamme jakaa teille ilouutisen!

Harvia supplier of the year

Matti Kivimäki, ostojohtaja, Harvia, Lasse Aaltonen, hpj, Veme, Joni Friman tj, Veme ja Tuomo Kakkonen, tuotantojohtaja, Harvia ovat tyytyväisiä hyvin sujuneeseen yhteistyöhön.

Harvia valitsee vuosittain yhden toimittajan, satojen muiden toimittajien joukosta palkinnon saajaksi, ja vuoden 2023 kunnia kohdistuu Veme Oy:lle. Supplier of the Year -palkinto on merkittävä tunnustus menestyksekkäästä yhteistyöstä. Valintakriteereinä ovat olleet onnistuminen operatiivisessa ja strategisessa yhteistyössä sekä niiden vaikutus koko Harvian toimitusketjuun ja liiketoimintaan. Vuonna 2023 erityisenä painopisteenä olivat kilpailukyky, laatu, kustannustehokkuus ja vastuullisuus.

Kiitos Vemen koko henkilöstölle mahtavasta yhteistyöstä ja panoksesta! Teidän työnne on ollut korvaamatonta, ja olette todellakin ansainneet tämän tunnustuksen.

Jatketaan yhteistyötä vahvempana kuin koskaan!

We want to share some great news with you!

Every year, Harvia selects one supplier from among hundreds of others to receive an award, and the honor for 2023 goes to Veme Oy. The Supplier of the Year award is a significant recognition of successful collaboration. The selection criteria have been success in operational and strategic cooperation and their impact on the entire Harvia supply chain and business. In 2023, the focus was particularly on competitiveness, quality, cost-effectiveness, and sustainability.

Thank you to the entire team at Veme for your fantastic collaboration and contribution! Your work has been invaluable, and you truly deserve this recognition.

Let’s continue our partnership stronger than ever!”

#harvia

Matti Kivimäki
Purchasing Director | ostojohtaja