Veme Oy:n lähtökohdat ovat vuonna 1973 perustetussa metallialan yrityksessä, jolloin jo aloitettiin valmistus autoteollisuuteen Ruotsista hankittujen oppien perusteella. Vuonna 1985 Veme Oy tuli osaksi Purso-konsernia. Veme Oy eriytyi Purso-konsernista vuonna 2001 tehtyjen MBO-järjestelyjen kautta, jolloin yrityksen toimiva johto osti yrityksen itselleen. Purso Oy jatkaa edelleen Veme Oy:n vähemmistöosakkaana.

Veme Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 14 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 155. Käytössämme on tuotantotilaa Laitilassa kaikkiaan 8000 m2 ja toimistotilaa 420 m2. Lisäksi käytössämme on noin 1500 m2 katostilaa.

veme_logo

Organisaatio

Lasse Aaltonen
Lasse AaltonenToimitusjohtaja
(Johtoryhmä)

P. 050 572 0471
Tuija Seitala-Saarinen
Tuija Seitala-SaarinenTalouspäällikkö
(Johtoryhmä)
– Talous
– Palkanlaskenta
– Kirjanpito

P. 050 375 8094

Tommi Seesto
Tommi SeestoHankintapäällikkö
(Johtoryhmä)
– Hankinnat
– Toimittaja hallinta
– IT hallinta

P. 044 011 0101

Joni Friman
Joni FrimanMyyntipäällikkö
(Johtoryhmä)
– Asiakashallinta
– Myynti
– Tarjoukset

P. 040 052 5506

Tatu Grönros
Tatu GrönrosTuotantopäällikkö
(Johtoryhmä)
– Tuotanto
– Työsuojelupäällikkö
– Henkilöstöasiat

P. 050 381 7614

Jyrki Koskela
Jyrki KoskelaAutomotive manager
(Johtoryhmä)
– Autoteollisuus
– Autoteollisuuden laatu

P. 050 435 7788

Laatuosasto
Laatuosasto
– Laatujärjestelmät
– Mittaukset
– Reklamaatiot

P. 044 733 0040

Taru Karlund
Taru KarlundTuotannonohjaus
– Tilauskäsittely
– Töiden avaus

P. 050 301 3814

Pauli Raitio
Pauli RaitioTuotannon kehityspäällikkö
– Protot
– Menetelmät
– Myynti

P. 045 675 0310

Adrian Sava
Adrian SavaTyönjohtaja
– Koneistamo
– Hitsaamo
– Protot
– Jigit

P. 040 177 3699

Laura Grönros
Laura GrönrosTyönjohtaja
– HR
– Laser
– Särmäys
– Maalaamo

P. 040 830 8999

Pekka Virta
Pekka VirtaTyönjohtaja

– Autoteollisuus

P. 040 672 4898

Hanna Suvinen
Hanna SuvinenTyönjohtaja

– Lähettämöt
– Logistiikka

P. 040 144 7344

Joni Vuorinen
Joni VuorinenTyönjohtaja (vt)
– Prässi

P. 044 502 3198

Krista Arvonen
Krista ArvonenKeskus ja reskontrat
P. 02 859 21
Janne Okslahti
Janne OkslahtiR&D suunnittelija
P. 050 465 5302

Arvot

Veme_arvot

Ympäristöpolitiikka

Ymparisto_wwwTavoitteenamme on valmistaa ja toimittaa vain virheettömiä asiakkaan tarpeet ja odotukset täyttäviä tuotteita ja palveluja täsmälleen sovituin toimitusajoin, siten että tavoitteena on ympäristöön kohdistuvan kuormituksen vähentäminen ISO 14001 standardin mukaisen käytännön avulla. Niin Veme Oy:n johto kuin henkilöstö sitoutuvat noudattamaan tätä ympäristöpolitiikkaa kaikissa tuotteissa ja toiminnan ympäristövaikutuksia koskevissa toimissa ja päätöksissä.

Noudatamme kaikille organisaatiotasoilla toimintaamme ja tuotteisiimme liittyviä viranomaismääräyksiä. Lisäksi seuraamme aktiivisesti ja ennakoiden mahdollisia lakimuutoksia. Yrityksemme ympäristöpolitiikassa tärkeää on vuorovaikutus henkilöstön kanssa, lakien ja määräyksien noudattaminen sekä sidosryhmien tarpeiden huomioiminen ympäristön tilan jatkuvaksi parantamiseksi.

Veme Oy:n johto on määritellyt koko organisaatiolle ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista organisaation laatiman hallintaohjelman avulla. Tavoitteenamme on lajitella jätteitä mahdollisimman tehokkaasti sekä vähentää niiden syntymistä. Myös tehokas kierrätys on meidän jatkuva tavoitteemme.

Olemme tietoisia ympäristöasioista, työpaikkamme turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Tietoisuutta lisäämme avoimella tiedottamisella ja kouluttamisella.

Kannustamme myös sidosryhmiämme ympäristöasioiden huomioimiseen.

Vemen ympäristöpolitiikasta ja ympäristöpäämäärien toteutumisesta tiedotetaan yrityksen Internetsivuilla tai kysyttäessä.

Laatupolitiikka

Tavoitteenamme on valmistaa ja toimittaa vain virheettömiä, asiakkaan tarpeet ja odotukset täyttäviä tuotteita ja palveluja sovituin toimitusajoin.

Tämän varmistamiseksi ja toimintamme laadun jatkuvaksi parantami­seksi on yksikön kokonaisvaltaisena toimintaohjeena tässä kuvattu laatuohjeisto, sekä vuosittain päivitettävä liiketoimintasuunnitelma, johon perustuen laaditaan mm. laadun/toiminnan kehitysohjelma(t). Yritysjohto sitoutuu laadun tekemiseen luomalla edellytykset laadun tuottamiselle toiminta- ja valmistusvaiheissa. Henkilöstölle tiedotetaan tuotteiden ja palvelujen laatupolitiikassa ja tavoitteissa tapahtuvista muutoksista.

Laadunohjauksen välineinä em. tavoitteiden saavutta­miseksi yksikön johto soveltaa mm. erilaisia laatutekniikoita kuten esim. Jatkuva Parantaminen (JP) sekä tilastollista prosessin ohjauksia, sekä koko henkilöstön osallistumista laadun tekemiseen ja sen asiantuntemusta toimintojen kehittämiseen.

Laadun ohjauksen on täytettävä seuraavat pääasiakas­kunnan sille asettamat tasovaatimukset:
ISO TS 16949:2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Avaa sertifikaatti klikkaamalla kuvaa:

       

Visiot

tulevaisuus_wwwVeme Oy on toiminta-alueensa paras puristinteknologiaosaaja ja hallitsemme koko toimintoketjun työkaluista toimituksiin.

Toimimme järjestelmätoimittajana ja pystymme luotettavasti toimittamaan asiakkaillemme ulkoistamiprojekteja, toimituskokonaisuuksia ja vaihtelevia sarjakokoja.

Investoimme asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Tuotteidemme ja toimintamme ympäristövaikutus on hallittua ja asiakkaamme voivat luottaa tuotteittemme laatuun teknisissä, taloudellisissa ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä.